Lưới – Netting là sản phẩm được liên kết từ các sợi ngang và dọc tạo thành mạng lưới, tùy theo nhu cầu sử dụng khác nhau có các loại như lưới chằng hàng, cẩu hàng, lưới an toàn.

Lưới - Netting