Dây cáp vải cẩu hàng nhiều chân
20Th10

Dây cáp vải cẩu hàng nhiều chân

Leg Sling – Cáp vải cẩu hàng nhiều chân (từ 1 đến 4 chân)

Dây cáp vải cẩu hàng nhiều chân
Dây cáp vải cẩu hàng nhiều chân

Dây cáp vải cẩu hàng nhiều chân được cấu tạo từ các bộ phận như: Vòng khoen, ma ní, móc cẩu, cáp vải dẹp.

Phân loại: có 4 loại cơ bản

1- Leg Sling – Dây cáp vải cẩu hàng 1 chân

2- Leg Sling –  Dây cáp vải cẩu hàng 2 chân

Dây cáp vải cẩu hàng 2 chân

3- Leg Sling – Dây cáp vải cẩu hàng 3 chân

4- Leg Sling – Dây cáp vải cẩu hàng 4 chân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *