Dây cáp vải cẩu hàng nhiều chân
20Th10

Cáp vải cẩu hàng nhiều chân – cáp tròn- cáp dẹp

Cáp vải cẩu hàng nhiều chân – cáp tròn- cáp dẹp

Leg Sling – Cáp vải cẩu hàng nhiều chân (từ 1 đến 4 chân)

Dây cáp vải cẩu hàng nhiều chân
Dây cáp vải cẩu hàng nhiều chân
  • Dây cáp vải cẩu hàng nhiều chân được cấu tạo từ các bộ phận như: Vòng khoen, ma ní, móc cẩu, cáp vải dẹp.

Phân loại: có 4 loại cơ bản

Cáp vải cẩu hàng nhiều chân

  • 1- Leg Sling – Dây cáp vải cẩu hàng 1 chân
  • 2- Leg Sling –  Dây cáp vải cẩu hàng 2 chân
  • 3- Leg Sling – Dây cáp vải cẩu hàng 3 chân
  • 4- Leg Sling – Dây cáp vải cẩu hàng 4 chân

 Tải trọng khi sử dụng cáp vải cẩu hàng nhiều chân

Cáp vải cẩu hàng nhiều chân Bảng thông số tải trọng sử dụng cáp vải cẩu hàng nhiều chân

  • Tải trọng của cáp vải cẩu hàng được phân bố như bảng trên.
  • Tải trọng làm việc phải tính ở gốc độ chịu tải lớn nhất (ở góc lớn nhất cho cáp từ 2 chân trở lên)

Cấu tạo cáp vải cẩu hàng nhiều chân

Cấu tạo dây cáp vải cẩu hàng nhiều chân

Cấu tạo dây cáp vải cẩu hàng nhiều chân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *